คีมอเนกประสงค์ มีด ขวาน เลื่อย อยู่คู่กับงานแค้มป์ เดินป่า และกิจกรรมต่างๆ เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรือบางครั้งทำให้เราไปต่อได้ในการผจญภัยของเรา การฝึกฝนบ่อยๆเพื่อสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อต้องออกไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติ

Video เกี่ยวกับอุปกรณ์