เมื่อยามคำ่คืนมาถึง ตะเกียงเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ให้แสงสว่างสำหรับแค้มป์และกิจกรรมต่างๆ มีให้เลือกหลากหลายพลังงานทั้งน้ำมัน แก๊ส แบตเตอรี่

ตะเกียงที่น่าสนใจ

Video การเลือกตะเกียง