เตาที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟืนและเศษไม้ ออกแบบพิเศษให้มีการหมุนวนของอากาศทำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และไร้ควัน  

ผนังสองชั้นทำจากสแตนเลส 304 อย่างดี

Camp Stove

Cookware & Accessories

Solo Stove Grill